clanak False

Obiteljski centar

19.04.2017.

Obiteljski centar je ustanova koja se osniva rješenjem ministarstva nadležnog za obitelj. Osniva se za područje jedne županije, odnosno Grada Zagreba na kojima može ustrojiti jednu ili više podružnica.

U okviru svoje djelatnosti obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:
- brak i međusobne odnose roditelja i djece, uzdržavanja i druge okolnosti u obitelji koje traže stručnu potporu i pomoć,
- odgoj djece, posvojenje i prevenciju svih oblika ovisnosti kod djece i mladeži,
- probleme s invalidnošću,
- uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi,
- poticanje odgovornog roditeljstva i skrbi o članovima obitelji,
- podizanje kvalitete života djece, mladeži i obitelji,
- organiziranje učenja djeteta,
- smještaj u predškolske ustanove,
- poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljvim skupinama stanovništva,
- poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.

Obavlja i stručno-analitičke poslove iz svog djelokruga te informativne, savjetodavne, preventivno-terapijske, edukacijske, promidžbene i druge slične stručne poslove vezane uz pružanje potpore obitelji, djeci i mladeži.