clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 13.07.2020. godine do 17.07.2020. godine

17.07.2020.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ĐAČKOJ ULICI, klasa: 400-01/20-004/3094
Tvrtka: BK MONTAŽA D.O.O., MEDARSKA 69, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 54.978,50 kn
 
SANACIJA OBJEKATA MJESNIH ODBORA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE-MO SESVETSKI KRALJEVEC, klasa: 400-01/20-004/3335
Tvrtka: MONUMENT GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐENJE I USLUGE, KORNATSKA 28A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 43.090,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA MEDARSKE ULICE I ULICE ORANICE U STENJEVCU, klasa: 400-01/20-004/2843
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.700,00 kn

IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKIRALIŠTA U ULICI BOŽIDARA KUNCA
, klasa: 400-01/20-004/2933
Tvrtka: PROJEKTNI URED MI2A D.O.O., ULICA OTONA IVEKOVIĆA 25, 10 360 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 34.000,00 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji