clanak False

Odabrani ponuditelji za razdoblje 04.10.-07.10.2010.

11.10.2010.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

BMB cilindri i ključevi:

Tvrtka: RAZVITAK-CENTAR d.o.o., Hebrangova 20, Zagreb

Usluge specijalističke edukacije za Microsoft i Oracle tehnologije:

Tvrtka: KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb

Zamjena prozora na sanitarnom čvoru i postava zaštitne ograde na stubištu objekta DVD Gračani, Gračanski Mihaljevac 3:

Tvrtka: BRAVARIJA IVANIĆ, Sedlo 8, Zagreb

Novelacija glavnog projekta (usklađenje prema novom Zakonu) za potvrdu glavnog projekta za izgradnju produžene ulice V. Korajca od Hrvatskih branitelja do Stenjevečke ulice:

Tvrtka: PRONAD d.o.o., Vrbik 17, Zagreb

Papir u roli za printanje HP bright white inkjet paper:

Tvrtka: BIRODOM d.o.o., Hojnikova 19, Lučko

Izrada glavnog projekta – javnog kanala u ul. Cebići Veliki i Površnica:

Tvrtka: PROJEKTING-VIK d.o.o., Degenova 2, Zagreb

Izrada glavnog projekta javnog kanala u Ul. Horvatov put u naselju Bizek

Tvrtka: ANICET d.o.o., Zelenjak 76, Zagreb


Odabrani ponuditelj bit će obaviješten dostavom narudžbenice u roku od 8 dana od dana zaprimanja ponuda.


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji