clanak False

Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti

 
08.04.2014.

 

     Grad Zagreb je dana 08.04.2014. u Elektoničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Grada Zagreba - za zdravstvene djelatnosti obiteljska (opća) medicina, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, laboratorijske dijagnostike i medicine rada. 

Sadržaj objavljene obavijesti dostupan je na slijedećoj web stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

- Broj objave 2014/S 01K-0018215  i na slijedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=415944

 

 

 

Uvjeti za dostavu i preuzimanje dokumentacije za nadmetanje:

            Dokumentacija za nadmetanje može se podizati na adresi  Gradskog ureda za zdravstvo, na adresi, Zagreb, Đorđićeva 26/1, soba 8,  svakog radnog dana od 9,00 – 15,00 sati.

            Dokumentacija za nadmetanje će se uručiti predstavniku zainteresiranog ponuditelja pod uvjetom predaje dokaza o uplati iznosa od 100,00 kn u svrhu nadoknade troškova za izradu dokumentacije i to uplaćenog na žiro-račun Grada Zagreba HR3423600001813300007 otvoren kod Zagrebačke banke d.o.o. Zagreb, s pozivom na broj 68 7706 – OIB (uplatitelja)-03, s naznakom „dokumentacija za nadmetanje – koncesija“.

            Ponudu može dati samo onaj ponuditelj koji je podmirio trošak izrade dokumentacije Gradu Zagrebu, u suprotnom ponuda se neće razmatrati.