clanak False

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom

02.03.2022.
1. Sanacija tramvajske infrastrukture oštećene u potresu u gradu Zagrebu, FS.GZ.02.001
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Ured za programe i projekte Europske unije, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
ZET d.o.o., Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
33.267.482,32 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
26.11.2021.

2. Prikupljanje,  prijevoz  i čišćenje građevnog i drugog otpada na području Grada Zagreba nakon potresa, FS.GZ.02.002
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Ured za programe i projekte Europske unije, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
23.557.250,75 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
6.12.2021.

3. Izvanredno održavanje Savskog mosta, FS.GZ.02.005
UGOVORNE STRANE
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) - Grad Zagreb, Stručna služba Gradske uprave, Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
BESPOVRATNA SREDSTVA FSEU  
5.191.115,00 HRK
DATUM SKLAPANJA UGOVORA
21.02.2022.