clanak False

Predstavnik talijanske nacionalne manjine

19.04.2017.
Službeni naziv: Predstavnik talijanske nacionalne manjine Grada Zagreba – Rappresentante della minoranza italiana della Città di Zagabria

Predstavnik: Oskar Arlant
Osoba za kontakt: Ines Kozlović
Adresa sjedišta: Zagreb, Remetinečka cesta 77 c
Telefon: 01/652 2600, telefax: 01/652 2768
e-mail: info@italianiazagabria.com
web stranica: www.italianiazagabria.com

Predstavnik je izabran na izborima 5. svibnja 2019.
Prema popisu stanovništva iz 2011. u Gradu Zagrebu živi 399, a u vrijeme izbora u popis birača bio je upisan 301 pripadnik talijanske nacionalne manjine.