clanak False

Prijevoz za vlastite potrebe

08.01.2019.
DOBIVANJE POTVRDE O PRIJEVOZU ZA VLASTITE POTREBE
 
Prijevoz za vlastite potrebe je prijevoz osoba ili tereta koji obavljaju fizičke osobe – obrtnici ili pravne osobe kao logističku potporu svojoj osnovnoj djelatnosti, pri čemu je osnovnu djelatnost nemoguće obavljati bez tog prijevoza, a prijevozna djelatnost je samo pomoćna djelatnost te osobe u obavljanju glavne djelatnosti, te koji se obavlja pod uvjetima propisanim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i koji nema obilježja drugih oblika prijevoza.
 
Potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe je isprava  kojom se prijevozniku dozvoljava  obavljanje prijevoza za vlastite potrebe i izdaje se na neodređeno vrijeme.
 
Potvrdu o prijavu prijevoza za vlastite potrebe izdaje Odsjek za javni gradski, cestovni i autotaksi promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Park Stara Trešnjevka 2, telefon: 658 5706.
 
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE.
 
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA POTVRDE O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE.
 
Naknada za izdavanje potvrde  iznosi 500 kn , a za izdavanje izvoda potvrde za svako pojedino vozilo iznosi 35,00 kuna i uplaćuje se na:
 
PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
IBAN: HR1210010051863000160
model :    64
poziv na broj  :    5002 - 1087 – OIB