clanak False

Profesionalno obavljanje djelatnosti socijalne skrbi (obiteljski dom, savjetovalište i usluga pomoći u kući)

19.04.2017.

Fizička osoba može samostalno obavljati poslove obiteljskog doma, savjetovališta i poslove pomoći u kući kao profesionalnu djelatnost pod uvjetima propisanim ovim Zakonom.

Zahtjev za obavljanje poslova obiteljskog doma, savjetovališta i pomoći u kući kao profesionalne djelatnosti u socijalnoj skrbi, podnosi se Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Ured).


OBITELJSKI DOM
Fizička osoba u obiteljskom domu pruža usluge smještaja ili boravka kao profesionalnu djelatnost za 5 do 20 odraslih korisnika, odnosno za 4 do 10 djece.
Usluge skrbi obavlja profesionalno jedan punoljetan član obitelji - predstavnik obiteljskog doma, koji mora zaposliti radnike ovisno o broju i vrsti korisnika u skladu s propisanim uvjetima.
Predstavnik obiteljskog doma mora imati:
- najmanje srednju stručnu spremu ako pruža skrb odraslim osobama, a ako pruža skrb djeci ili djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom mora imati srednju stručnu spremu medicinskoga ili društvenoga usmjerenja,
- zdravstvenu sposobnost za obavljanje djelatnosti.


POSTUPAK ZA POČETAK RADA OBITELJSKOG DOMA
Predstavnik obitelji koji želi u obiteljskom domu pružati usluge smještaja ili boravka podnosi Uredu zahtjev za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje ispunjavanje propisanih uvjeta.
Obiteljski dom može početi s radom po pribavljenom konačnom rješenju Ureda i nakon upisa u evidenciju fizičkih osoba koje obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost, koju vodi Ministarstvo socijalne politike i mladih.

PROPISI:
1. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14 i 99/15)
- pratiti članke vezano uz obiteljski dom
2. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine 40/14 i 66/15)

DODATNE INFORMACIJE:
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Trg Stjepana Radića 1, tel: 01/610-1247.

 

SAVJETOVALIŠTE
Fizička osoba u savjetovalištu pruža usluge savjetovanja djeci, mladeži i odraslim osobama u obitelji kao stručnu pomoć u prevladavanju poteškoća, stvaranju uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti te odgovornog odnosa pojedinca prema samome sebi, obitelji i društvu, s ciljem rješavanja njegovih osobnih poteškoća i osnaživanja, usluge terapijskog rada i medijacije.
Poslove savjetovališta može profesionalno obavljati fizička osoba ako: ima diplomski ili poslijediplomski sveučilišni studij za obavljanje stručnih poslova u djelatnosti socijalne skrbi i edukaciju iz područja savjetodavnog i/ili terapijskog rada, ima poslovnu sposobnost, ima radnu sposobnost, ima položen stručni ispit, je državljanin Republike Hrvatske, ima odobrenje nadležne komore za samostalan rad u skladu s posebnim zakonom, joj pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, odnosno zaštitna mjera udaljenja, dok te mjere traju, nije u radnom odnosu, odnosno ne obavlja drugu samostalnu djelatnost, ima odgovarajući prostor i opremu.


POSTUPAK ZA POČETAK RADA SAVJETOVALIŠTA
Fizička osoba koja želi pružati usluge savjetovanja podnosi Uredu zahtjev za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje ispunjavanje propisanih uvjeta, a može početi s radom po pribavljenom konačnom rješenju Ureda i nakon upisa u evidenciju fizičkih osoba koje obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost, koju vodi Ministarstvo socijalne politike i mladih.

PROPISI:
Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14 i 99/15)
- pratiti članke 178.-181.

DODATNE INFORMACIJE:
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Trg Stjepana Radića 1, tel: 01/610-1247.

 

USLUGE POMOĆI U KUĆI 
Fizička osoba može pružati usluge pomoći u kući za najviše 30 korisnika, a mora imati najmanje srednjoškolsko obrazovanje.


POSTUPAK ZA POČETAK RADA
Fizička osoba koja želi pružati usluge pomoći u kući podnosi Uredu zahtjev za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje ispunjavanje propisanih uvjeta, a može početi s radom po pribavljenom konačnom rješenju Ureda i nakon upisa u evidenciju fizičkih osoba koje obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost, koju vodi Ministarstvo socijalne politike i mladih.
PROPISI:
1. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14 i 99/15)
- pratiti članke vezano uz pomoć u kući
2. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine 40/14 i 66/15)
- pratiti članke vezano uz pomoć u kući

DODATNE INFORMACIJE:
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Trg Stjepana Radića 1, tel: 01/610-1247.