clanak False

Proračun EU-a za 2021.

25.06.2020.
Europska komisija je 24. lipnja 2020. predložila proračun Europske unije za 2021. u iznosu od 166,7 milijardi eura, koji će se dopuniti bespovratnim sredstvima u iznosu od 211 milijardi eura i zajmovima u iznosu od oko 133 milijarde eura u okviru privremenog instrumenta za oporavak Next Generation EU, čija je svrha mobilizirati ulaganja i pokrenuti europsko gospodarstvo.
U okviru godišnjeg proračuna i instrumenta Next Generation EU zajedno mobilizirat će se znatna ulaganja u 2021. kako bi se ublažila neposredna gospodarska i socijalna šteta uzrokovana pandemijom koronavirusa, pokrenuo održiv oporavak te zaštitila postojeća i otvorila nova radna mjesta.
Proračun je također potpuno u skladu s obvezom ulaganja u budućnost kako bi se ostvarila zelenija, digitalnija i otpornija Europa.
Nakon što se donese, to će biti prvi proračun u novom višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.
U proračunu su uzeti u obzir europski prioriteti koji su važni za osiguravanje održivog oporavka.
U tu svrhu Komisija predlaže dodjelu sljedećih sredstava:
  • 1,34 milijarde eura za program Digitalna Europa za kiberobranu Unije i potporu digitalnoj tranziciji
  • 3 milijarde eura za Instrument za povezivanje Europe u cilju izgradnje moderne visokoučinkovite prometne infrastrukture kojom će se olakšati prekogranične veze
  • 575 milijuna eura za program jedinstvenog tržišta, 36,2 milijuna eura odnosno 127 milijuna eura za programe kojima se podupire suradnja u području oporezivanja i carine
  • 2,89 milijardi eura za program Erasmus Plus za ulaganje u mlade te 306 milijuna eura za kulturni i kreativni sektor u okviru programa Kreativna Europa
  • 1,1 milijardu eura za Fond za azil i migracije te 1 milijardu eura za Fond za integrirano upravljanje granicama radi jačanja suradnje na upravljanju vanjskim granicama i u području migracijske politike i politike azila
  • 55,2 milijarde eura za zajedničku poljoprivrednu politiku i 813 milijuna eura za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, za europske poljoprivrednike i ribare, ali i za jačanje otpornosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva i radi osiguravanja dovoljno sredstava za upravljanje krizama
  • 228 milijuna eura za Fond za unutarnju sigurnost i 1,05 milijuna eura za Europski fond za obranu za potporu europskoj strateškoj autonomiji i sigurnosti
  • 1,9 milijardi eura za pretpristupnu pomoć našim susjedima, među ostalim na zapadnom Balkanu.
Osim toga, velik dio sredstava dodijelit će se za prioritetne mjere utvrđene u vezi s instrumentom Next Generation EU.
 
Dodatne informacije dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti