clanak False

Stipendija Grada Zagreba za deficitarna zanimanja

20.07.2022.
Stipendija je ustanovljena 2003./2004. školske godine s ciljem poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja, a od akademske godine 2021./2022. namijenjena je i učenicima četverogodišnjih škola te studentima deficitarnih zanimanja.
 
Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21 i 25/22) utvrđeni su uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za za deficitarna zanimanja te njihova prava i obveze kao korisnika stipendije.
 
Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja. Gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje natječaj i objavljuje na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) do kraja studenoga svake godine.
 
Gradonačelnik svake godine utvrđuje listu deficitarnih zanimanja prema prijedlogu gradskoga upravnog tijela nadležnoga za obrazovanje.

Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja koje imenuje gradonačelnik Grada Zagreba.
 
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
A) UČENICI
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
-   da su završili završni razred osnovne škole i prethodne razrede srednje škole s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,0;
-   da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi.
B) STUDENTI
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da su redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija ili redoviti studenti kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;
-   za studente prve godine, da su iz obveznih predmeta na državnoj maturi ostvarili ukupan prosjek ocjena najmanje 4,0;
-   za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od preddiplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,5;
- za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno nisu neposredno nakon završenoga preddiplomskog studija upisali diplomski studij, da su osim iz opravdanih razloga, ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,5 u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u posljednjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta;

-   da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza.

Mjesečno Stipendija iznosi 2.700,00 kuna neto za učenike i 3.800,00 kuna neto za studente i dodjeljuje se za 10 mjeseci.
 
Do školske godine 2020./2021. stipendirana su 1812 učenika, za što je ukupno izdvojeno 58.000.000,00 kuna.