clanak False

Uspostava nove regulacije prometa u zoni Branimirove tržnice

28.03.2019.
S ciljem povećanja propusne moći na raskrižjima u zoni Branimirove tržnice te poboljšanja prometne situacije na tom dijelu grada, uvodi se nova organizacija prometa. 
Traženju novog prometnog rješenja pristupilo se zbog velikih količina vozila, pješaka, biciklista i tramvaja koji u periodima vršnog opterećenja stvaraju repove čekanja na raskrižjima i neodrživu prometnu situaciju koju više nije moguće riješiti samo preraspodjelom zelenih vremena unutar ciklusa signalnih programa semaforskih uređaja. 
Prometni elaborat nove organizacije prometa u zoni Branimirove tržnice izrađen je na temelju brojanja prometa i analize prometnih zahtjeva te je na isti ishođena prethodna suglasnost Službe za sigurnost cestovnog prometa PU zagrebačke kao i Vijeća Gradske četvrti Donji grad. 

Od nove regulacije očekuje se slijedeće: 
- postizanje boljeg odnosa zelenih vremena što bi trebalo omogućiti poboljšanje propusne moći na raskrižjima u zoni 
- održivost propusne moći na sva tri semaforizirana raskrižja u „trokutu“ Branimirova, Kružićeva, Trga kralja Petra Krešimira IV
- omogućavanje lijevog skretanje iz Strojarske u Branimirovu što bi dalo novi transverzalni pravac između Vukovarske i Branimirove (danas postoje samo dva: Miramarska i Držićeva međusobno udaljeni 1,6 km).

Generalno, očekuje se uravnoteženje prometne mreže boljim raspored prometnog opterećenja na ovom dijelu grada i nešto bolja propusnu moć semaforiziranih raskrižja u zoni. 

Ključne promjene su:
• Ukidanje lijevog skretanja u Branimirovu prema istoku iz smjera Držićeve, odnosno iz smjera Trga kralja Petra Krešimira IV. i Šubićeve.
• Uvođenje jednosmjerne regulacije prometa Kružićevom ulicom prema jugu (ulica uz zapadnu stranu Branimirove tržnice).
• Omogućavanje lijevog skretanja iz Kružićeve u Branimirovu prema istoku (prema Maksimiru, Dubravi, Sesvetama)
• Omogućavanje lijevog skretanja iz Strojarske ceste u Branimirovu prema zapadu (prema Gl. kolodvoru)
• Na zapadnom privozu (kraku) raskrižja Branimirove sa Držićevom jedna traka za lijevo skretanje prema sjeveru (prema Trgu kralja Petra Krešimira IV. i Šubićevoj) postaje traka za ravno prema istoku (Maksimiru, Dubravi, Sesvetama).
  
Novi prometni pravci:

• Iz Šubićeve u  Branimirovu prema istoku:
Šubićeva – desno preko Trga kralja Petra Krešimira IV – oko kružnog raskrižja pa nazad - desno u Kružićevu – lijevo u Branimirovu

• Iz smjera Ul. kneza Mislava ili kraljice Jelene u Branimirovu prema istoku:
desno u Kružićevu – lijevo u Branimirovu

• Iz smjera Branimirove ili Držićeve do Kružićeve/Branimirove tržnice:
Branimirovom prema zapadu – desno u Ulicu kraljice Jelene prema sjeveru – desno na Trgu kralja Petra Krešimira IV. – desno u Kružićevu.

VAŽNO:
Kod i kod svake nove regulacije prometa potrebno je određeno vrijeme da se vozači upoznaju sa novom prometnom situacijom i vođenjem prometa. 
Apeliramo na vozače da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju i prometne propise općenito te molimo za strpljenje i razumijevanje u periodu prilagodbe.