clanak False

Zajednička koordinacija europskog odgovora na pandemiju koronavirusa

13.05.2020.
U cilju zajedničkog europskog odgovora na pandemiju koronavirusa poduzimaju se odlučne mjere za jačanje europskih sektora javnog zdravstva i ublažavanje socioekonomskih posljedica u Europskoj uniji. Europska komisija mobilizirala je sva raspoloživa sredstva kako bi se državama članicama pomoglo oko koordinacije nacionalnih odgovora i pružanja objektivnih informacija o širenju virusa i djelotvornih napora za njegovo suzbijanje. Na svim poljima radi se na suzbijanju širenja koronavirusa, podupiranju nacionalnih zdravstvenih sustava, zaštiti i spašavanju života te suzbijanju socioekonimskih utjecaja pandemije.Na nacionalnoj razini i na razini EU-a uvode se izvanredne, dosad nezabilježene mjere.
 
Javnozdravstvene mjere
 
Komisija će izravno podupirati sektore zdravstvene skrbi u zemljama EU-a s tri milijarde eura iz proračuna EU-a.
Tomu će se pridodati još tri milijarde eura iz država članica za financiranje instrumenta za hitnu potporu i zajedničke zalihe opreme u okviru mehanizma rescEU. 
Inicijativa rescEU pomaže oko osiguravanja važne opreme, od respiratora do osobne zaštitne opreme, te oko mobiliziranja medicinskih timova za pomoć najugroženijim skupinama, među ostalim u izbjegličkim kampovima.
Prva država u kojoj će se zalihe nalaziti bit će Rumunjska, a proizvodnja prvih respiratora već je u tijeku.
Instrument za hitnu potporu Komisiji omogućit će izravnu javnu nabavu uime država članica. Financirat će se i koordinirati prijevoz medicinske opreme i pacijenata u prekograničnim regijama, a kasnije pridonijeti i opsegu testiranja.
Komisija pomaže osigurati odgovarajuću opskrbu osobnom zaštitnom opremom diljem Europe. Blisko surađuje s državama članicama na procjeni raspoloživih zaliha osobne zaštitne opreme u EU-u, proizvodnog kapaciteta i predviđenih potreba. Sukladno tomu, Komisija je s državama članicama pokrenula četiri postupka zajedničke javne nabave za osobnu zaštitnu opremu. Potpisan je prvi ugovor za zaštitne naočale, štitnike za lice i maske. Države članice sada mogu početi naručivati proizvode iz tih kategorija.
Komisija će stvoriti zalihe medicinske opreme, npr. respiratora i zaštitnih maski. Ta će se oprema iz sustava rescEU, komponente Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu, raspodjeljivati zemljama kojima bude najpotrebnija.
U Italiju, Španjolsku i Hrvatsku već je dostavljeno 330 000 maski, a slijedi još pošiljki.
 
Gospodarske mjere
 
Dosad su mobilizirana ukupno 3,4 bilijuna eura. Komisijin instrument SURE štiti radna mjesta i radnike. Komisija je predložila privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji – instrument SURE – kako bi ljudima pomogla zadržati posao.
U okviru tog instrumenta državama članicama osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu do 100 milijardi eura tako da se pokriva dio troškova povezanih s uspostavom ili proširenjem nacionalnih programa skraćenog radnog vremena.
Mjere likvidnosti za pomoć pogođenima malim i srednjim poduzećima:
 • Grupa EIB-a nastojat će uložiti dodatnih 20 milijardi eura u mala i srednja poduzeća, dijelom iz vlastitoga kapitala, a dijelom iz proračuna EU-a.
 • Komisija je Europskom investicijskom fondu (EIF) stavila na raspolaganje milijardu eura iz dijelova proračunskog jamstva kako bi mogao poduzećima osigurati likvidnost, čime će se mobilizirati osam milijardi eura pomoći za najmanje 100 000 poduzeća.
 • Komisija je predložila investicijsku inicijativu kako bi državama članicama osigurala izravnu likvidnost. Ta se inicijativa sastoji od neiskorištenih sredstava kohezijske politike, a uključuje i:
 • stopostotnu stopu sufinanciranja mjera borbe protiv krize iz proračuna EU-a kako države članice ne bi već na samom početku provedbe mjera morale izdvajati uvećana sredstva
 • nove metode u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije kako bi se doprlo do najugroženijih skupina, npr. dostava na kućnu adresu ili upotreba elektroničkih bonova kako bi se smanjio rizik od širenja virusa
 • fleksibilnost u preusmjeravanju sredstava među programima i regijama radi financiranja mjera odgovora na koronavirus
 • potporu ribarima i poljoprivrednicima.
 
Glavne gospodarske mjere odnose se na:
 • Državne potpore
Glavni fiskalni odgovor na koronavirus doći će iz nacionalnih proračuna država članica. Komisija je donijela privremena pravila o državnim potporama kako bi vlade mogle osigurati likvidnost gospodarstva te poduprijeti građane i poduzeća, a osobito MSP-ove, i očuvati radna mjesta u EU-u.
 • Brz odgovor
Komisija je donijela niz odluka o odobravanju nacionalnih mjera država članica, na primjer programa jamstva za poduzeća te financijske potpore proizvodnji i isporukama medicinskih uređaja i maski. Komisija je odobrila 141 nacionalnu mjeru 26 država članica i UK-a.
 • Fleksibilnost europskog fiskalnog okvira
Europska komisija prvi je put aktivirala „klauzulu o odstupanju” kako bi se omogućila iznimna fiskalna potpora. Time će naša proračunska pravila postati maksimalno fleksibilna kako bi se nacionalnim vladama pomoglo financijski poduprijeti zdravstvene sustave i poduzeća te očuvati radna mjesta tijekom krize.
 • Odgovor Europske središnje banke
Uz prethodno odobren program u vrijednosti od 120 milijardi eura, gospodarske mjere Komisije dopunit će 750 milijardi eura vrijedan hitni program kupnje. Isti je Europska središnja banka zbog pandemije uspostavila za kupnju privatnih i javnih vrijednosnih papira tijekom krize.
 • Praćenje izravnih stranih ulaganja
Komisija je 25. ožujka 2020. izdala smjernice kako bi državama članicama pomogla oko praćenja izravnih stranih ulaganja, stjecanja poduzeća i utjecaja na poduzeća. Cilj je tih smjernica zaštititi ključnu europsku imovinu i tehnologiju tijekom ove krize.
 • Iz Fonda solidarnosti EU-a može se pružiti potpora državama članicama pogođenima javnozdravstvenom krizom kao što je ova prouzročena koronavirusom.
 
Dodatne informacije dostupne su na poveznici.

Vijesti i aktualnosti