clanak False

Pravo na pomoć u obiteljskim paketima hrane

11.01.2022.
Pravo na pomoć u obiteljskim paketima utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22). Detaljnije informacije o navedenom pravu hrvatski branitelji mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjel za skrb hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na lokaciji: Zagreb, Vodnikova 14 ili na tel. 6100-368.

Zahtjev za obiteljske pakete
Izjava u svrhu korištenja obiteljskih paketa
Popis dokumentacije u svrhu korištenja obiteljskih paketa hrane
Uputa o pravima ispitanika - obiteljski paketi hrane