clanak False

Dječje ljetovanje

19.04.2017.

Pravo na ljetovanje utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14 , 19/156/1616/1623/164/196/2017/20 - pročišćeni tekst i 22/20).

Pravo na besplatno ljetovanje ostvaruju djeca predškolskog i školskog uzrasta do završetka osnovne škole, i to djeca korisnika prava socijalne skrbi ostvarenih sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i Zakonu o socijalnoj skrbi i djeca iz obitelji slabijeg imovnog stanja prema procjeni osnovnih škola i vrtića Grada Zagreba.