clanak False

Izdavanje podataka katastra infrastrukture

18.04.2017.

Izvodi iz pisanog i grafičkog dijela katastra infrastrukture izdaju se na temelju zahtjeva i mogu se koristiti ako su ovjerovljeni pečatom i potpisom službene osobe.
Podaci katastra infrastrukture mogu se upotrijebiti za izradbu prostornih podloga za posebne potrebe.

Sukladno potrebama stranaka, vrši se izdavanje izvoda, ispisa i preslika iz evidencija katastra infrastrukture.
 

Izdavanje izvoda iz plana katastra infrastrukture, odnosno dijelova geodetskih elaborata infrastrukture


Zahtjevi se zaprimaju na lokaciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Zagreb, Remetinečki gaj 14/IIkat, šalju poštom ili putem maila

Za izdavanje izvoda iz plana katastra infrastrukture ili dijelova geodetskih elaborata infrastrukture, odnosno ostvarenje uvida u te podatke korisnici podnose zahtjev u kojem navode ime i prezimeOIB i svrhu uporabeStandardni obrasci zahtjeva mogu se dohvatiti na ovoj poveznici: zahtjevi

Izvodi se izdaju na lokaciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Zagreb, Remetinečki gaj 14/IIkat na kojoj je moguć i uvid u zbirku elaborata katastra infrastrukture.

Upravna pristojba za izvod iz plana katastara infrastrukture naplaćuje se sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17) prema Tar. br. 1. u iznosu od 20,00 kn i Tar. br. 44 u iznosu od 15,00 kn u državnim biljezima ili na propisani račun po izdanom aktu.

Stvarni troškovi se naplaćuju prema Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18), a iznose:


Cjenik korištenja podataka katastra infrastrukture - grafički dio

NAZIV PROIZVODA

OBLIK / 
FORMAT PODATAKA

JEDINICA
MJERE

NAKNADA

Izvod iz plana katastra infrastrukture
(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 5,00 kn)

analogni

A4

20,00 kn

Izvod iz plana katastra infrastrukture
(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 10,00 kn)

analogni

A3

40,00 kn

Izvod iz plana katastra infrastrukture
(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 20,00 kn)

analogni

A2

80,00 kn

Izvod iz plana katastra infrastrukture
(Svaki daljnji primjerak istog izvoda stoji 40,00 kn)

analogni

A1

160,00 kn

Izvod iz plana katastra infrastrukture (samo vod)

digitalni/vektorski DWG/SHP

1 km

10,00 kn + 25,00 kn/km*

Plan katastra infrastrukture

digitalni/vektorski TIFF, JPEG

cm2 plana

10,00 kn + 0,05 kn/cm2

Sastavni dijelovi elaborata iz pismohrane

digitalni / TIFF, PDF, JPEG, DJVU

dio

10,00 kn

Sastavni dijelovi elaborata iz pismohrane

analogni

A4

10,00 kn

Napomena: 

* svaki započeti kilometar računa se kao cijeli (npr. za vod duljine 0,3 km naknada iznosi 10+25=35 kn, za vod duljine 1,4 km naknada iznosi 10+2x25=60 kn).


Cjenik korištenja podataka katastra infrastrukture – zbirka elaborata katastar infrastrukture

NAZIV PROIZVODA

OBLIK / 
FORMAT PODATAKA

JEDINICA
MJERE

NAKNADA

Sastavni dijelovi elaborata iz pismohrane

digitalni / TIFF, PDF, JPEG, DJVU

dio

10,00 kn

Sastavni dijelovi elaborata iz pismohrane

analogni

A4

10,00 kn

Napomene: 

1. Naknada za svaki sljedeći format papira (jedinicu mjere) izvodi se iz jedinice mjere A4.
2. Za podatke katastra infrastrukture za koje je navedeno više formata, podaci se izdaju u jednom od raspoloživih formata, tj. u formatu u kojem su podaci dostupni.
3. Jedinica mjere »dio« određuje se sukladno Pravilniku koji definira sastavne dijelove elaborata katastra infrastrukture.Uvjerenja o činjenicama koje proizlaze iz evidencije katastra infrastrukture


Zahtjevi se zaprimaju na lokaciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Zagreb, Remetinečki gaj 14/IIkat, šalju poštom ili putem maila

Za izdavanje uvjerenja o činjenicama koje proizlaze iz evidencije katastra infrastrukture, odnosno ostvarenje uvida u te podatke korisnici podnose zahtjev u kojem navode ime i prezimeOIB i svrhu uporabeStandardni obrasci zahtjeva mogu se dohvatiti na ovoj poveznici: zahtjevi

Uvjerenja se izdaju na lokaciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Zagreb, Remetinečki gaj 14/IIkat.

Upravna pristojba za uvjerenje o činjenicama koje proizlaze iz evidencije katastra infrastrukture naplaćuje se  sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17) prema Tar. br. 1. u iznosu od 20,00 kn i Tar. br. 4 u iznosu od 20,00 kn u državnim biljezima ili na propisani račun.