clanak False
Popis udruga prijave kojih ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja