clanak False

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2021.

04.05.2021.

Popis udruga prijave kojih ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja