clanak False

Javni natječaji

27.08.2021.
JAVNI NATJEČAJ ZA IZRADU ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG IDEJNOG RJEŠENJA ZA IZGRADNJU ISLAMSKE GIMNAZIJE I UČENIČKOG DOMA S PRATEĆIM SADRŽAJIMA U ZAGREBU
 
> PRVA NAGRADA RAD BR 10
Autori: Hrvoje Bilandžić, d.i.a. i Davor Plavšić, d.i.a.

 
> DRUGA NAGRADA RAD BR. 13
Autori: VIA, Vanja Ilić Projektni tim: Vanja Ilić, Dominik Lovrečić, Suradnici: Matija Poštenik, Goran Josip Zmaić

 
> TREĆA NAGRADA rad br. 08
Autori: Lea Pelivan, Toma Pleić Projektni tim: Luka Bosnić, Dora Karamatić, Paula Dagmar Petrović, Filip Ruščić – vizualizacije, Izvor Simonović-Majsan, Ria Tursan

 
> ČETVRTA NAGRADA RAD BR. 15
Autori: Frana Milaković, dipl.ing.arh.; Mihaela Maslać, mag.ing.arch. Projektni tim: Lucijana Šimunović, univ.bacc.ing.arch; Niko Marasović, arh.teh.; Suradnici: Juraj Pojatina, dipl.ing.građ. Studio Arhing d.o.o.; Marinko Zečević, dipl.ing.stroj. Citara d.o.o.; Željko Mužević, unv.spec.aedif. Flamit d.o.o.; Roman Krajcarz, m.i.a. DOT VIZ STUDIO, - Vizualizacije

 
> PETA NAGRADA RAD BR. 6
Autori: Lucija Belinić, Rina Cota, Mia Depolo, Oton Ileković, Lovro Markus, Boris Ileković
JAVNI NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA GRADSKOG TRGA, PARKOVNE POVRŠINE I GRAĐEVINE CENTRA MOBILNOSTI NA JARUNSKOJ ULICI U ZAGREBU
 
> 1. NAGRADA – RAD BR. 03 - Autor: 3LHD - Saša Begović, Tatjana Grozdanić Begović, Marko Dabrović, Silvije Novak, Paula Kukuljica Projekti tim: Koraljka Brebrić Kleončić, Dominiko Ivan Žuvela, Barbara Kaličanec, Miloš Ušljebrka, Mario Harni, Branimir Turčić
 
> 2. NAGRADA – RAD BR. 04 - Autor: URBANISTICA d.o.o. - Jasminka Pilar-Katavić, Nikola Adrović, Nikolina Gradečki, Luka Krstulović, Ira Habijanec, Vilma Stopfer
 
> 3. NAGRADA – RAD BR. 02 - Autor: Mr.sc. Filip Dubrovski dipl.ing.arh., Sandra Dubrovski mag.ing.arch., Ivan Dajak mag.ing.prosp.arch.
 
> 4. NAGRADA – RAD BR. 01 - Autor: Isabell Radešić, Julijana Bočkaj, Haris Bulić