clanak False

K.o. Čučerje Novo - ODLUKA o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za 1., 2., 7. i 8. zonu izlaganja

24.06.2021.
K.o. Čučerje Novo - ODLUKA o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za 1., 2., 7. i 8. zonu izlaganja
 
Na temelju podataka katastarske izmjere, podataka prikupljenih tijekom izlaganja na javni uvid elaborata katastarske izmjere i podataka preuzetih iz obnovljene zemljišne knjige izrađen je katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Čučerje Novo za 1., 2., 7. i 8. zonu izlaganja (I. zona izmjere).
Stavlja se u službenu uporabu dana 24.6.2021. godine i nastavlja održavati u trajnoj suglasnosti sa zemljišnom knjigom.

Novosti