clanak False

PP Medvednica - evidentiranje posebnog pravnog režima

02.06.2022.
PP Medvednica - evidentiranje posebnog pravnog režima (EPPR) na katastarskim česticama u katastru i zemljišnoj knjizi
 
Državna geodetska uprava (DGU) projektom „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“, financiranog bespovratnim sredstvima u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“, izradit će geodetsko-tehničku dokumentaciju koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre (katastar i zemljišne knjige) unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti.
  
Kako bi na što otvoreniji način informirala zainteresiranu javnost o projektu EPPR Državna geodetska uprava će za zaštićena područja obuhvaćenih projektom organizirati javne tribine.
Za geodetske podloge PP Medvednica javna tribina će se održati 14.06.2022. na adresi Informativni centar CP Medvedgrad, Zagreb u 11h.
 
Detaljnije o projektu na https://eppr.dgu.hr

Novosti