clanak False

K.o. Čučerje Novo - ODLUKA o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za 6., 9., 11. i 14. zonu izlaganja

04.05.2022.
K.o. Čučerje Novo - ODLUKA o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za 6., 9., 11. i 14. zonu izlaganja
 
Na temelju podataka katastarske izmjere, podataka prikupljenih tijekom izlaganja na javni uvid elaborata katastarske izmjere i podataka preuzetih iz obnovljene zemljišne knjige izrađen je katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Čučerje Novo za 6., 9., 11. i 14. zonu izlaganja (II. zona izmjere).
Stavlja se u službenu uporabu dana 29.4.2022. godine i nastavlja održavati u trajnoj suglasnosti sa zemljišnom knjigom.

Novosti