clanak False

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba

12.04.2022.

Zakonom o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj: 169/04 - u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u svim jedinicama područne (regionalne) samouprave osnuju povjerenstva za zaštitu prava pacijenata koja djeluju pri upravnim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove zdravstva.

 

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada  Zagreba djeluje u sastavu:

Predsjednica: Nada Bjelčić
Dopredsjednica: Mirela Stanić Popović
Članice: Andreja Butković, Petra Rundek, Sanja Šutej

Pacijenti koji drže da su im ugrožena ili prekršena prava iz ovog Zakona, mogu se svojim pisanim pritužbama i predstavkama Povjerenstvu obratiti na njegovu službenu adresu:

Grad Zagreb

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba,

10000 Zagreb, Draškovićeva 15

kao i na e-adresu:  povjerenstvo.prava-pacijenata@zagreb.hr

Kontakt: 4603 - 410

Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba