clanak False

Priručnik za dojenje

08.05.2019.
Grad Zagreb nastoji stvoriti socijalno okruženje unutar kojega će svako dijete imati uvjete za normalan psihički i tjelesni rast i razvoj. Opće prihvaćeno je da dojenje unaprjeđuje zdravlje majke i djeteta, a dugoročno doprinosi mnogim razvojnim ciljevima. Nastavno na prethodno, Grad Zagreb je dojenje prepoznao i imenovao prioritetom.
 
S obzirom na temeljne spoznaje o dječjem zdravlju i prehrani kao i s obzirom na informacije o prednostima dojenja, a iz kojih proizlazi da je dojenje pravo djeteta i njegove majke, zajednica je dužna osigurati najbolje moguće uvjete za ostvarivanje tog prava. Prema tome možemo reći da Grad Zagreb brojnim besplatnim aktivnostima neprekidno radi na promicanju dojenja, a s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja djece. Upravo je navedeno od velike javnozdravstvene vrijednosti i za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti kao i za promicanje i očuvanje mentalnog zdravlja od najranije dobi, uključujući dobrobiti za majku i širu obiteljsku zajednicu.

Upravo u tu svrhu osmišljen je i ovaj Priručnik o dojenju koji su napisali eminentni stručnjaci s ciljem da se na jednom mjestu objedine praktični stručni savjeti koji će vam pružiti pomoć i dodatnu sigurnost jer kao što znamo, dojenje je najprirodniji način prehrane, a majčino mlijeko zasigurno ima najpovoljniji sastav nutrijenata potrebnih za rast, razvoj i zaštitu djeteta. Iako većina majki želi dojiti svoje dijete, često nailaze na teškoće pri dojenju, a tada im je potreban stručan i praktičan savjet te podrška.

Upravo je to smisao ovoga priručnika o dojenju: pružiti pomoć majci da bude uspješna u dojenju. Ovaj priručnik sadržava informacije o prehrani majčinim mlijekom, praktične savjete o tome kako riješiti pojedine teškoće pri dojenju te odgovore na brojna pitanja koja su se prema informacijama dobivenima od strane stručnjaka u njihovu dosadašnjem radu s majkama najčešće javljala.

Tu su i odgovori na pitanja iz ordinacije koje dojilje najčešće upućuju liječnicima te korisne informacije o brojnim uslugama koje osigurava Grad Zagreb u okviru mjera zdravstvene i pronatalitetne politike.
 

Priručnik je besplatan i izdan je i kao e-knjiga, te tako dostupan i svim majkama na nacionalnoj razini.

Dodatna posebnost ovog iznimnog Priručnika za dojenje jest da se on besplatno dijeli majkama; ne može se prodavati niti na bilo koji način participirati u komercijalne svrhe.


Priručnik za dojenje

Poveznica koja vodi na e-Priručnik za dojenje

 

Grad Zagreb - prijatelj dojenja