lista bez dat + 138732

URBforDAN - Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodnog naslijeđa u gradovima Podunavlja

 
 
KORISNIK: Grad Ljubljana
FOND:  Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
PROGRAM: INTERREG DUNAV 2014. −2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  20.622.844,01 HRK 
EU SUFINANCIRANJE:  17.529.417,41 HRK 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. lipnja 2018. do 30. studenoga 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt URBforDAN provodi se u međunarodnom konzorciju o 12 partnera, uključujući Grad Zagreb i četiri pridružena partnera. Provedba projekta pridonosi unaprjeđenju stanja ekoloških i društvenih funkcija područja prirodne i kulturne baštine, s fokusom na urbane šume te osigurava visoku kvalitetu zaštite i održivog upravljanja područjima prirodne i kulturne baštine.  
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest razmjena iskustava i prakse u upravljanju urbanim šumama te provedbom aktivnosti i analize pripremiti zajednički pristup, metodologiju ili alate za upravljanje urbanim šumama, što će građanima i posjetiteljima omogućiti kvalitetno iskustvo i obogatiti prostor za rekreaciju. Osigurat će se pravilno i održivo upravljanje šumom Grmoščica i spriječiti njezina degradacija. Aktivnosti će uključivati opremanje šume Grmoščica urbanom opremom, edukacije u "zelenoj učionici", intenzivne promotivne aktivnosti, radionice s vlasnicima i korisnicima urbanih i periurbanih šuma, ali i istraživačke aktivnosti kao što su istraživanje i prezentacija potencijala budućeg razvoja i upravljanja Grmoščicom. 
 

Projekti u provedbi