clanak False

K.o. Jakuševec - uspostava Baze zemljišnih podataka (BZP)

21.04.2022.

U postupku obnove zemljišne knjige prema podacima katastarskog operata usklađeni su podaci katastra i zemljišne knjige te je dana 21.04.2022. uspostavljena Baza zemljišnih podataka (BZP) za k.o. Jakuševec.

Baza zemljišnih podataka je zajednička baza katastra i zemljišne knjige u kojoj su podaci o česticama harmonizirani, tijelo nadležno za katastar nadležno za katastarske čestice, a zemljišnoknjižni odjel je nadležan za podatke o nositeljima knjižnih prava, pravnim činjenicama i osobnim odnosima, te u okviru svojih nadležnosti svako tijelo provodi promjene.

Iz baze zemljišnih podataka izdaje se jedinstveni BZP izvadak.

ODLUKA o uspostavi Baze zemljišnih podataka


Novosti