clanak False

Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa za akademsku godinu 2016./2017.

22.12.2016.
Na temelju članka 5. Odluke o stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/14 i 22/15), Zaključka o raspisivanju i objavi Javnog natječaja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa za akademsku godinu 2016./2017.( u daljnjem tekstu: natječaj), KLASA: 604-02/16-02/194, URBROJ:251-03-02-16-2 od 19.10.2016., obavijesti o objavi natječaja objavljene 24.10.2016. u dnevnom tisku „Večernji list - Zagrebačko izdanje“, te teksta natječaja objavljenog 25.10.2016. na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr. Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa, u sastavu: Štefica Karačić, dipl.socijalna radnica, Snježana Puškadija, dipl.socijalna radnica, Mirjana Matić, prof., Ljiljana Perišić, prof., mr. Ljiljana Klinger, Nada Stanić, prof. i doc.dr.sc. Olja Družić Ljubotina, utvrdilo je:
 
PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA STUDENTIMA SLABIJEG SOCIJALNOG STATUSA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.
 
R. BR IME I PREZIME FAKULTET GODINA BODOVI
1. Tea Maršanić Akademija dramske umjetnosti 1 104,4
2. Ana Doka Katoličko bogoslovni fakultet 1 99
3. Antonia Miloš Učiteljski fakultet 4 98,4
4. Andrea Mikulić FER 1 97,1
5. Filip Gale Fakultet kemijskog inž. i tehnologije 1 89,2
6. Ivana Perjanec Ekonomski fakultet 1 89,1
7. Lorena Jurčević Tekstilno tehnološki 1 dipl 89,1
8. Iva Vučemilović-Grgić Arhitektonski fakultet 2 dipl 87,8
9. Ivan Boštjančić Veterinarski fakultet 4 86,8
10. Valentina Falat Filozofski fakultet 1 dipl 86,5
11. Tibor Milić FER 2 86
12. Monika Bešen Zdravstveno veleučilište 2 84,7
13. Zlatko Fadljević Fakultet političkih znanosti 1 84,6
14. Ivan Halužan Fakultet strojarstva i brodogradnje 1 84,5
15. Jelena Batur Filozofski fakultet 2 83,2
16. Monika Mišir Filozofski fakultet 1 82,9
17. Marin Kramer-Kelemović Filozofski fakultet 3 82,2
18. Valentina Salii Filozofski fakultet 3 79,1
19. Lucija Vidaković Filozofski fakultet 1 79
20. Nikola Zadravec FER 3 78,4
21. Lana Đurđek Učiteljski fakultet 3 78
22. Mia Levatić Farmaceutsko-biokemijski fakultet 2 77,1
23. Luka Kupešić Građevinski fakultet 2 dipl 77
24. Petra Kurtović Filozofski fakultet 3 75
25. Sanda Črnelč Akademija likovnih umjetnosti 1 74,4
26. Lorena Svetina Učiteljski fakultet 1 74
27. David Fišić Pravni fakultet 1 74
28. Martina Počekal Agronomski fakultet 1 dipl 73,5
29. Margareta Androić Agronomski fakultet 2 72,4
30. Christian Jean-Michel Jalžečić Akademija dramske umjetnosti 1 71,2
 
 
 
Uputa o pravnom lijeku:
 
            Svaki kandidat može gradonačelniku Grada Zagreba podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa u roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste kandidata.
            Prigovori se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, s naznakom „Prigovor na Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa“.
 PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA
DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA
ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEG SOCIJALNOG STATUSA
 
    Štefica Karačić, dipl.socijalna radnica


 
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave