clanak False

Vijeće albanske nacionalne manjine

19.04.2017.

Službeni naziv: Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Zagreba - Keshilli i pakices kombetare shqiptare te qytetit te Zagrebit

Adresa sjedišta: Zagreb, Draškovićeva 25
Telefon: 01/655 8280, telefaks:01/ 655 8281
e-mail:  vijece.alb.manjine.zagreba@zg.t-com.hr                         
web stranica: www.albanci-zagreb.hr                 
 
Osoba za kontakt: Melita Orešković

Predsjednik Vijeća: Gzim Redžepi
Zamjenica predsjednika Vijeća: Gentiana Fana
Članovi Vijeća:
1. Gentiana Fana
2. Gzim Redžepi
3. Merdita Agai Muhaxhiri
4. Šoip Šoipi
5. Ilir Murati
6. Mereme Samahodaj Thaqi
7. Šuip Ziberi
8. Ljiljana Koci
9. Ardian Kozniku
10. Avni Osmani
11. Arlinda Hima-Shatri
12. Enver Idrizi
13. Emirat Asipi
14. Tom Kačinari
15. Nik Prekpalaj
16. Muhamed Imeri
17. Florijan Jusufi
18. Xhevdet Sahatxhija
19. Salaedin Bajrami
20. Salji Idrizi
21. Zurap Raifi
22. Mafis Zendeli
23. Imer Bajraktari
24. Rijad Hasani
25. Nita Aliti

 
Vijeće predstavlja 4292 pripadnika albanske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 3833 pripadnika albanske nacionalne manjine.
Članovi Vijeća izabrani su na izborima 5. svibnja 2019.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04).