clanak False

Vijeće makedonske nacionalne manjine

12.07.2023.
Službeni naziv: Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba – Coвет на македонското нацинално малцинство за Град Загреб

Adresa sjedišta: Zagreb, Remetinečka cesta 79 c
Telefon: 01/655 6106, telefaks: 01/655 6106
e-mail: vijece@makedonci-zagreb.hr
web stranica: www.makedonci-zagreb.hr

Osoba za kontakt: Marika Abramović

Predsjednica Vijeća: Irinka Angelova-Popržan
Zamjenica predsjednice Vijeća: Zorica Velinovska

Članovi Vijeća:
 1. Goran Andonoski
 2. Olga Čiček
 3. Naum Jovanoski
 4. Ivan Dimoski
 5. Nikolče Angeleski
 6. Nikolče Cvetanovski
 7. Kalijana Dukić
 8. Zorica Velinovska
 9. Ljubinka Bambir
 10. Tode Čučukovski
 11. Julijana König
 12. Darko Radevski
 13. Olivera Cavrić
 14. Stojče Kmetski
 15. Marika Malečkova
 16. Gordana Stojkov
 17. Irinka Angelova-Popržan
 18. Mario Janković
 19. Tatjana Kliska
 20. Vlade Malečkov
 21. Branko Ristovski
 22. Katerina Zeković
 23. Marko Kočevski
 24. Ana Golenko
 25. Tanja Kostova Matić
Vijeće predstavlja 1.036 pripadnika makedonske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2021.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 1.116 pripadnika makedonske nacionalne manjine.
Članovi Vijeća izabrani su na izborima 7. svibnja 2023.
 
Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/14).