clanak False

Vijeće slovenske nacionalne manjine

19.04.2017.
Službeni naziv: Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba – Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb

Adresa sjedišta: Zagreb, Remetinečka cesta 77 b
Telefon: 01/652 5973, telefaks: 01/652 5979
e-mail: slovenci.zagreb@zg.t-com.hr
web stranica: www.slovenci-zagreb.hr

Osoba za kontakt: Agata Klinar Medaković

Predsjednik Vijeća: Darko Šonc
Zamjenik predsjednika Vijeća: Silvester Kmetić

Članovi Vijeća:
1. Luka Hribar
2. Borut Gulič
3. Irena Šonc
4. Alojz Kramar
5. Ivan Kunej
6. Miroslava-Maria Bahun
7. Stanka Herak
8. Anton Lah
9. Martina Oblak Pehnec
10. Darko Šonc 
11. Hedvika Ćeranić
12. Marjan Dirnbek
13. Polona Jurinić
14. Rolando Nikčević
15. Matija Gulič
16. Olga Tkalčec
17. Katarina Furjan
18. Silvester Kmetić
19. Marja Crnković
20. Franc Rop
21. Vasilija Tovarloža
22. Nada Gajdarov
23. Marija Ana Nemec
24. Stankica Novković
25. Katarina-Božica Latinčić
 
Vijeće predstavlja 2132 pripadnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 1887 pripadnika slovenske nacionalne manjine. Članovi Vijeća izabrani su na izborima 5. svibnja 2019.
Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/06).