clanak False

Vijeće slovenske nacionalne manjine

19.04.2017.
Službeni naziv: Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba – Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb

Adresa sjedišta: Zagreb, Remetinečka cesta 77 b
Telefon: 01/652 5973, telefaks: 01/652 5979
e-mail: slovenci.zagreb@zg.t-com.hr
web stranica: www.slovenci-zagreb.hr

Osoba za kontakt: Agata Klinar Medaković

Predsjednik Vijeća: Darko Šonc
Zamjenik predsjednika Vijeća: Silvester Kmetić

Članovi Vijeća:
1. Luka Hribar
2. Borut Gulič
3. Irena Šonc
4. Alojz Kramar
5. Ivan Kunej
6. Miroslava-Maria Bahun
7. Stanka Herak
8. Martina Oblak Pehnec
9. Darko Šonc 
10. Hedvika Ćeranić
11. Marjan Dirnbek
12. Polona Jurinić
13. Rolando Nikčević
14. Matija Gulič
15. Olga Tkalčec
16. Katarina Furjan
17. Silvester Kmetić
18. Marja Crnković
19. Franc Rop
20. Vasilija Tovarloža
21. Marija Ana Nemec
22. Stankica Novković
 
Vijeće predstavlja 2132 pripadnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 1887 pripadnika slovenske nacionalne manjine. Članovi Vijeća izabrani su na izborima 5. svibnja 2019.
Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/06).