clanak False

Arhiva saziva Savjeta mladih Grada Zagreba od rujna 2008. do srpnja 2010.

22.01.2019.
Savjet mladih Grada Zagreba osnovala je Gradska skupština Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/08), kao savjetodavno tijelo Gradske skupštine kojemu je cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Zagreba.


U okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada Zagreba:
 • raspravlja o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih,
 • raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradske skupštine koja su od interesa za mlade,
 • predlaže Gradskoj skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih,
 • predlaže Gradskoj skupštini raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređenje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja,
 • daje mišljenje Gradskoj skupštini prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređenje položaja mladih,
 • sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Gradskog programa djelovanja za mlade,
 • izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 • predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
 • skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 • potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže Gradskoj skupštini financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,
 • obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Stručne i administrativne poslove za Savjet mladih Grada Zagreba obavlja Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba.


Savjet mladih ima petnaest članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
 

Predsjednik i članovi:


predsjednik: Dominik Šepak (od 12. listopada 2009.)

(do 12. listopada 2009. dužnost predsjednice je obnašala Loredana Benčić)

zamjenica predsjednika: Olga Plazibat (od 12. listopada 2009.)

(do 12. listopada 2009. dužnost zamjenika predsjednice je obnašao Dominik Šepak)


članovi:
 • Renco Majdak
 • Marijana Žitnik
 • Jakov Ivković
 • Maja Vukmanić
 • Vedran Ferčec
 • Hrvoje Šamija
 • Ana Marija Meniss
 • Ino Hosni
 • Olga Plazibat (od 28. siječnja 2009. do 12. listopada 2009.) (Marija Iveković dužnost je obnašala do 28. siječnja 2009.)
 • Krešo Papec (Cvijeta Senta dužnost je obnašala do 15. srpnja 2009.)
 • Petar Puntijar (Martina Katalenić dužnost je obnašala do 15. srpnja 2009.)
 • Lana Rubinić (Bruna Kostelac dužnost je obnašala do 24. rujna 2009.)
 • Domagoj Gregov (Tomislav Šagud dužnost je obnašao do 26. studenoga 2009.)
 • Tomislav Grgić (Loredana Benčić dužnost je obnašala do 22. prosinca 2009.)