clanak False

Savjet mladih Grada Zagreba

22.01.2019.

Savjet mladih Grada Zagreba osnovala je Gradska skupština Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/149/162/17 i 22/17), kao savjetodavno tijelo Grada Zagreba, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada Zagreba:

 • raspravlja, na svojim sjednicama, o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradske skupštine koji su od interesa za mlade
 • u suradnji s predsjednikom Gradske skupštine inicira donošenje odluka od značenja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu te način rješavanja navedenih pitanja
 • preko svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u gradu Zagrebu davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
 • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe gradskih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
 • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja - predlaže i daje Gradskoj skupštini na odobravanje program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
 • po potrebi poziva predstavnike gradskih upravnih tijela na sjednice Savjeta mladih
 • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i potpore razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
 • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Stručne i administrativne poslove za Savjet mladih Grada Zagreba od 1. siječnja 2018. obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za mlade - Gradski ured za sport i mlade.


Predsjednik, članovi i zamjenici članova:

predsjednica:
 • Lucija Topolovec
članovi:
 • Domagoj Bačić
 • Roko Gruja
 • Jelena Jagnjić
 • Filip Klinac
 • Ivan Laco
 • Dora Miketek
 • Ines Orešković
 • Maks Prebeg
 • Maksimilijan Šimrak
 • Alen Šukurica
 • Lara Tomkić
 • Nikola Topolovec
 • Ivan Uzelac
 • Petar Vranjković
zamjenici članova:
 • Ante Bačić
 • Ivan Derk
 • Matija Kralj
 • Otto Singer
 • Doris Vrebac
 • Ivan Biošić
 • Ante Orešković
 • Mario Matić
 • Tea Jerković
 • Paula Bačić
 • Ana Tomkić
 • Ivan Luis Glavich Mandarić
 • Mario Oraić
 • Antonio Žulj
 • Matea Šoljić

Kontakt Savjeta mladih Grada Zagreba: savjetmladih@zagreb.hr

Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/20)

Zakon o savjetima mladih (Narodne novine 41/14)
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/149/162/17 i 22/17)
Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/14)
Izvješće o provedenom ispitivanju mišljenja i potreba mladih Grada Zagreba