clanak False

Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora

19.04.2017.

Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora, imenuje Gradonačelnik Grada Zagreba.

Zadaci Povjerenstva su:

  • raspisivanje natječaja, provođenje postupka natječaja, donošenje odluke o najpovoljnijoj ponudi;
  • ponuditi sadašnjem zakupniku sklapanje novog ugovora o zakupu;
  • predlagati gradonačelniku Grada Zagreba:
    • odobravanje zajedničkog zakupa,
    • odobravanje davanja poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora u podzakup,
    • odobravanje promjene djelatnosti.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.