clanak False

Zakupnina

19.04.2017.

Kriteriji za određivanje zakupnine za poslovni prostor  propisani su Zaključkom o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16, 11/16, 13/17).

Zakupnina za poslovni prostor određuje se prema sljedećim kriterijima:

 

- četvornom metru korisne površine poslovnog prostora; 

- zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi;

- djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.

 

 

Za određivanje zakupnine za poslovni prostor utvrđeno je šest zona s obzirom na položaj u Gradu.

Prema djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru zakupnina se određuje razvrstavanjem djelatnosti prema Popisu skupina djelatnosti.

Zakupnina se određuje prema Tablici za izračun visine zakupnine.

Za poslovni prostor koji se u cijelosti nalazi u dvorišnom objektu, podrumskom prostoru, na tavanu, u zatvorenom prolazu i veži zgrade, zakupnina se umanjuje za 50 % u odnosu na zakupninu koja se plaća za odnosnu zonu i djelatnost.

Iznos mjesečne zakupnine, utvrđen prema kriterijima iz Zaključka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor, određuje se kao početni iznos mjesečne zakupnine prigodom raspisivanja javnog natječaja.