clanak False

Prijenos prava zakupa

19.04.2017.

Prijenos prava zakupa propisan je člankom 26. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.

Gradonačelnik odobrava stupanje u prava i obveze dosadašnjih zakupnika sljedećim osobama:

1. supružniku, djeci, usvojenicima ili unucima ako zakupnik umre ili ode u mirovinu, pod uvjetom da nastave obrt iste ugovorene djelatnosti;

2. zaposlenicima, ako zakupnik umre ili ode u mirovinu, koji su najmanje pet (5) godina bili zaposleni kod zakupnika, pod uvjetom da nastave obavljati istu ugovorenu djelatnost;

3. pravnom sljedniku dosadašnjeg zakupnika, pod uvjetom da nastavi obavljati ugovorenu djelatnost;

4. supružniku, djeci, usvojenicima ili unucima s prebivalištem u Gradu Zagrebu ako zakupnik garaže ili garažnog mjesta umre, ili izgubi sposobnost upravljanja vozilom, odnosno pravnom sljedniku zakupnika sa sjedištem u Gradu Zagrebu.