clanak False

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

05.02.2021.
Datum objave Poziva: 05.02.2021.
Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava "Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba" (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU)

Svrha Poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava odgoja i obrazovanja te nadoknada financijskih sredstava projektima u području odgoja i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite infrastrukture i pogona namijenjenih za odgoj i obrazovanje, izvršene usluge stručnog utvrđivanja zatečenog stanja i izrade snimki o zatečenom stanju, izrade projektno-tehničke dokumentacije za provedbu projekta te za provedbu radova s ciljem vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području odgoja i obrazovanja, provedbe projekata rušenja i uklanjanja građevina te izgradnje nove infrastrukture i pogona (zgrada) za odgoj i obrazovanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba te izvođenja radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Ukupna raspoloživa sredstva
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1.190.338.000,00 kuna.
Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14) kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja
  • Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba. 
Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status. Svi navedeni prijavitelji trebaju biti vlasnici ili korisnici zgrada u području odgoja i obrazovanja.. Ako su korisnici uz prijavu moraju priložiti izjavu vlasnika da je suglasan s prijedlogom aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
  1. Hitne mjere sanacije
  2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  3. Izvedba radova
  4. Upravljanje projektom i administracija
  5. Promidžba i vidljivost
Postupak prijave
Poziv se provodi kao otvoreni postupak.
Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave javnog Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31. prosinca 2021. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
Operacije će biti razmatrane po redoslijedu zaprimanja prijava.
Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom.
Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-prijavnica.

Vrsta poziva
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.
Poziv je otvoren do 31. prosinca 2021.
U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren.
Poziv se ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% inicijalne alokacije poziva.
 
Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji  mogu tijekom trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.zagreb.hr u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@zagreb.hr .
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacija, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.

Prijavu je moguće podnijeti putem ePrijavnice.
 
VAŽNO!! 1. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 21. travnja 2021. godine objavio je Prvu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ (FS.GZ.01). Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata.

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA
„Poštovane/i
 
Obavještavamo vas da će zbog nadogradnje sustava ePisarnica od petka 05.11.2021. od 22:00 h do subote 6.11.2021. u 01:00 h ePrijavnica biti privremeno nedostupna za korisnike. Rad u sustavu ePrijavnice i predaja projektnih prijedloga biti će mogući odmah po završetku radova.
 
Zahvaljujemo na razumijevanju.
 
Grad Zagreb, Ured za programe i projekte Europske unije - Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa“

 
VAŽNO!! 2. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 2. prosinca 2021. godine objavio je Drugu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ (FS.GZ.01). Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata.
 
Dokumentacija Poziva:- Popis izmjena 1. izmjene Poziva (FS.GZ.01)
Sažetak Poziva - 1. IZMJENA
Upute za prijavitelje - 1. IZMJENA
- Obrazac 2: Izjava prijavitelja - 1. IZMJENA
- Obrazac 3: Izjava o imenovanju voditelja operacije - 1. IZMJENA
- Obrazac 4: Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata poreza na dodanu vrijednost-1. IZMJENA
- Obrazac 5: Izjava stručnjaka-1. IZMJENA
- Obrazac 6: Izjava o nepromijenjenim okolnostima-1. IZMJENA
- Prilog 1: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava-1. IZMJENA
- Prilog 2: Opći uvjeti ugovora-1. IZMJENA
- Prilog 3: Smjernice za određivanje financijskih ispravaka-1. IZMJENA
- Prilog 4: Zahtjev za nadoknadom sredstava-1. IZMJENA
- Prilog 5: Završno izvješće-1. IZMJENA
 

- Sažetak Poziva
- Upute za prijavitelje
- Obrazac 2: Izjava prijavitelja 
Obrazac 6: Izjava o nepromijenjenim okolnostima
 
____________________________________________________________________________________________

PITANJA I ODGOVORI:

1. PITANJA I ODGOVORI_1_5_7_2021
2. PITANJA I ODGOVORI_2_20_7_2021
3. PITANJA I ODGOVORI_3_2_8_2021
4. PITANJA I ODGOVORI_4_19_8_2021
5. PITANJA I ODGOVORI_5_31_8_2021
6. PITANJA I ODGOVORI_6_14_9_2021
7. PITANJA I ODGOVORI_7_29_9_2021
___________________________________________________________________________________________

REGISTAR UGOVORA:

1. REGISTAR UGOVORA_16_7_2021
2. REGISTAR UGOVORA_30_7_2021
3. REGISTAR UGOVORA_9_8_2021
4. REGISTAR UGOVORA_1_9_2021   
5. REGISTAR UGOVORA_21_9_2021
6. REGISTAR UGOVORA_5_10_2021
7. REGISTAR UGOVORA_8_10_2021