clanak False

K.o. Sesvete Novo - ODLUKA o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za II., IX. i IXA. zonu izlaganja

17.03.2022.
K.o. Sesvete Novo - ODLUKA o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za II., IX. i IXA. zonu izlaganja

Na temelju podataka katastarske izmjere, podataka prikupljenih tijekom izlaganja na javni uvid elaborata katastarske izmjere i podataka preuzetih iz obnovljene zemljišne knjige izrađen je katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Sesvete Novo za II., IX. i IXA. zonu izlaganja.
Stavlja se u službenu uporabu dana 10.3.2022. godine i nastavlja održavati u trajnoj suglasnosti sa zemljišnom knjigom.

Novosti