clanak False

K.o. Kupinečki Kraljevec - Nova katastraska izmjera - otvorenje radova

18.10.2021.
Nova katastarska izmjera dijela k.o. Kupinečki Kraljevec – otvorenje radova
 
Započelo je provođenje katastarske izmjere na dijelu k.o. Kupinečki Kraljevec na području oko 1400ha odnosno 5100 sadašnjih katastarskih čestica, kojim je obuhvaćeno građevinsko područje prema Prostornom planu Grada Zagreba.
Radove na katastarskoj izmjeri su službeno otvorili zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet i zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antonio Šustić dana 18.10.2021. u prostoru mjesne samouprave Gradske četvrti Brezovica.
Ugovor o javnoj nabavi usluga potpisan je 1. rujna 2021.g. između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba kao naručitelja i zajednice ponuditelja Geoprojekt d.o.o. Zagreb, Geodetski zavod d.d. Split, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. i Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb, a sredstva je u cijelosti osigurao Grad Zagreb.
Rok izvršenja ugovora je 14 mjeseci.
Provedbom svih poslova i zadataka u okviru katastarske izmjere, a potom i izlaganja podataka na javni uvid, za cijelu katastarsku općinu Kupinečki Kraljevec izradit će se novi katastarski operat katastra nekretnina i obnoviti zemljišna knjiga.


Novosti