clanak False

Javni poziv za korištenje sredstava naknade za pravo lova za 2021. godinu

19.10.2021.
Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18) na području Grada Zagreba ustanovljeno je 11 zajedničkih lovišta u kojima zakup prava lova ima 10 lovačkih udruga (jedna udruga ima u zakupu dva lovišta) do 2027. godine.
Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava naknade za pravo lova za 2021. godinu, obzirom da je protekao rok propisan člankom 31. stavkom 2. Zakona o lovstvu (Narodne novine broj 99/18, 32/19, 32/20), a temeljem stavka 4. istoga članka, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, prikupljenim sredstvima financirati će namjene koje su u cilju razvoja i unapređenja lovstva na području Grada Zagreba.
Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 5.11.2021. godine.

Sva pitanja u vezi s javnim pozivom mogu se poslati na e-mail: poljoprivreda@zagreb.hr
Sve informacije u vezi s javnim pozivom mogu se dobiti na telefone: 610-1613, 658-5643, 658-5683.

Tekst javnog poziva za korištenje sredstava naknade za pravo lova za 2021. godinu.

Obrazac prijave.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave