clanak False

Uređenje parka na Trgu Kralja Petra Svačića

10.08.2012.

Park na Svačićevom trgu uređen je 1901. godine prema nacrtu arhitekta Viktora Kovačića. Tridesetih godina je preuređen prema projektu Ćirila Jeglića. U drugom svjetskom ratu je dosta oštećen i 1955. godine Zvonimir Koni uspješno obnavlja Jeglićevu zamisao trga te ga vrlo kvalitetno uređuje. Nekad simetrično rješenje parka pretvoreno je u pejzažni park sa dječjim igralištem. Perivojni trg obnavljan je i 1991.godine kada su obnovljene staze i dječje igralište. Površina parka je cca 0,5 ha i u sklopu je gusto naseljenih blokova.

Zahvat obuhvaća: čišćenje postojeće oborinske odvodnje i slivnika, dobava i ugradba zaštitne ogradice, sanacija - obnova fontane s pitkom vodom, sanacija hodnih površina od sipine, uklanjanje postojećih sprava za igru i postavljanje novih, postavljanje klupa s naslonom i košarica za otpatke, zamjenska sadnja drveća i grmlja, sadnja gredice s trajnicama, izvedba cjelovitog sustava za navodnjavanje zelenih površina.

ROKOVI: Radovi su započeli 29. lipnja 2012. a planirani rok izvođenja radova je 45 dana.

PROJEKTANT: Ured ovlaštenog krajobraznog arhitekta Robert Duić

VRIJEDNOST RADOVA: 1.577.982,38 kuna

IZVOĐAČ RADOVA: Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Zrinjevac, Zagreb


STRUČNI NADZOR: GIM d.o.o., Zagreb