landing

Statistika


U Odjelu za statističke i analitičke poslove Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje obavljaju se poslovi prikupljanja, obrade, analize i diseminacije statističkih podataka o Gradu Zagrebu, jedinicama mjesne samouprave Grada Zagreba te području Urbane aglomeracije Zagreb.

Statistički podaci o gradovima smatraju se jednom od glavnih referenci za donošenje odluka u okviru kohezijske politike te za poticanje održivog integriranog urbanog razvoja, a nezaobilazan su i pouzdan izvor pokazatelja o gospodarskim i  društvenim kretanjima, promjenama u području okoliša i prirodnim resursima Grada Zagreba. Korisnici statističkih podataka i analiza o Gradu Zagrebu su tijela državne i lokalne uprave, međunarodne institucije, poduzeća i građani, koji ih koriste za stručne i znanstvene analize, prognoze i planiranje poslovanja, donošenja odluka u raznim sferama društvenog, ekonomskog i političkog života te za usporedbu s ostalim europskim gradovima.

Na web stranici dostupni su statistički podaci u obliku godišnjih, tromjesečnih i mjesečnih priopćenja, sveobuhvatnih godišnjih publikacija i interaktivnih aplikacija. Najznačajnije publikacije su „Statistički ljetopis Grada Zagreba“, koji izlazi skoro 90 godina, nova ilustrirana statistička publikacija "Urbani pokazatelji Grada Zagreba i europskih gradova", koja sadrži izbor ključnih pokazatelja za pojedine hrvatske i europske glavne gradove s fokusom na Grad Zagreb te brošura „Zagreb u brojkama“, koja prikazuje statističke podatke u obliku info grafika. Interaktivna aplikacija „Statistički atlas gradskih četvrti Grada Zagreba“ donosi ažurne podatke o gradskim četvrtima u obliku interaktivnih pokazatelja, grafikona i karata.