landing
Grad Zagreb kontinuirano provodi cjelovitu i jedinstvenu politiku prema osobama s invaliditetom, sukladno donesenim strateškim dokumentima. Prema podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Gradu Zagrebu (12. ožujka 2015.) živi 90 853 osobe s invaliditetom, što je oko 11,5 % stanovništva. S obzirom na to da posljedice invaliditeta pogađaju i članove obitelji, može se slobodno reći da četvrtina stanovništva u svakodnevnome životu ima poteškoće zbog invaliditeta.
U razdoblju od 2003. do danas, Grad Zagreb je donio četiri strateška dokumenta:
  •  Zagrebačku strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2003. do 2006. (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/03),
  •  Zagrebačku strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju 2007. - 2010. (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/07)
  •  Zagrebačku strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2011. do 2015. (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/11) i
  •  Zagrebačku strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/16)
 
U Gradu Zagrebu registrirano je oko 70 udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom. Grad Zagreb je s udrugama osoba s invaliditetom ostvario partnerstvo u planiranju, usmjeravanju, provođenju i evaluaciji socijalnih programa u dugoročnom razdoblju.
Predstavnici udruga osoba s invaliditetom koji pokrivaju sve vrste oštećenja, članovi su Povjerenstva koje, zajedno s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, koordinira provedbu Strategije. Sve aktivnosti, mjere, projekti, programi, vrste i oblici pomoći koje su tijekom proteklog razdoblja provedene u Gradu Zagrebu, inicirale su same osobe s invaliditetom ili su se suglasile s njima. Iznimne aktivnosti i inicijative udruga osoba s invaliditetom u provedbi Strategije 2003. - 2006.Strategije 2007. - 2010. i Strategije 2011. - 2015., potaknule su rješavanje statusnih i temeljnih pitanja svih socijalnih, zdravstvenih, humanitarnih i drugih udruga u Gradu Zagrebu.
 
Na ovim stranicama možete pronaći korisne informacije o pravima i uslugama koje osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju mogu ostvariti preko Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.