landing

Prema zadnje dostupnim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Gradu Zagrebu živi 111486 osoba s invaliditetom, što predstavlja 14,5% ukupnog stanovništva Grada Zagreba. Budući da je broj građana Grada Zagreba s invaliditetom značajan, naročito je važan kontinuitet u radu koji predstavlja i iskaz je napora da se građanima Zagreba, koji zbog različitih vrsta i stupnjeva invaliditeta trebaju snažniju potporu društva, osiguraju primjereni uvjeti života u kojima mogu slobodno ostvariti svoje osobne potencijale.

Grad Zagreb od 2003. donosi i usvaja strategije koje obvezuju sve gradske urede, zavode, ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba, kao i druge nositelje aktivnosti.


U Gradu Zagrebu registrirano je oko 70 udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom. Grad Zagreb je s udrugama osoba s invaliditetom ostvario partnerstvo u planiranju, usmjeravanju, provođenju i evaluaciji socijalnih programa u dugoročnom razdoblju.
Predstavnici udruga osoba s invaliditetom koji pokrivaju sve vrste oštećenja, članovi su Povjerenstva koje, zajedno s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, koordinira provedbu Strategije.
Sve aktivnosti, mjere, projekti, programi, vrste i oblici pomoći koje su tijekom proteklog razdoblja provedene u Gradu Zagrebu, inicirale su same osobe s invaliditetom ili su se suglasile s njima. Iznimne aktivnosti i inicijative udruga osoba s invaliditetom potaknule su rješavanje statusnih i temeljnih pitanja svih socijalnih, zdravstvenih, humanitarnih i drugih udruga u Gradu Zagrebu.
 
Na ovim stranicama možete pronaći korisne informacije o pravima i uslugama koje osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju mogu ostvariti preko Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.