clanak False

EU projekti

01.09.2022.
EUReKA a Key Access to EU Rights
Projekt „EUReKA - ključni pristup pravima EU-a“ je projekt financiran iz programa Europska prava, jednakost i građanstvo - REC. Cilj projekta je doprinijeti olakšavanju ostvarivanja prava na slobodno kretanje, uključivanje i sudjelovanja mobilnih građana EU-a u državama članicama - domaćinima kroz zajedničku lokalnu, nacionalnu i transnacionalnu cirkulaciju kapaciteta / stručnosti i napredne razine pristupa / korištenje digitalnih informacija.
Specifični ciljevi:
1. Identificirati, podijeliti i širiti dobre prakse s nacionalnim, regionalnim i lokalnim javnim / privatnim stručnjacima i drugim organizacijama civilnog društva iz 6 država članica projekta;
2. Razviti i testirati inovativni web portal na jednom mjestu i APP koji mogu pružiti jednostavan mrežni pristup praktičnim informacijama, pomoć u geolociranim uslugama na lokalnoj / regionalnoj razini u 6 država članica projekta;
3. Promovirati upotrebu tehnoloških alata koje projekt pruža među mobilnim građanima EU-a (ali i ostalim potencijalnim korisnicima) te razviti svijest o njihovim pravima;
4. Osigurati umrežavanje / suradnju između javnih / privatnih dionika i njihovo kontinuirano sudjelovanje u projektnim aktivnostima;
5. Poboljšati vidljivost i širenje rezultata projekta u druge države članice EU-a te doprinijeti održivosti rezultata projekta.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima i projektnim aktivnostima možete pronaći na: www.key4mobility.eu
  
Socijalno se uključi i zaposli -SUZI
Potaknuti stručnu osposobljenost i zapošljavanje teško zapošljivah žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina - žene Romkinje, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene branitelja, beskućnice - s najviše završenim srednjim stupnjem obrazovanja. Žene zaposlene kroz projekt „Socijalno se uključi i zaposli - SUZI“ radit će na poslovima skrbi u kućanstvu o starijim osobama, invalidima i drugim osobama u potrebi.
Trajanje projekta 30 mjeseci.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima u tijeku možete pronaći OVDJE

Projekt Connection 
Cilj projekta je osposobiti djelatnike gradske uprave za izradu integracijskih politika s ciljem brže i kvalitetnije socijalne inkluzije migranata koji žele ostati u Zagrebu. Nositelj projekta je mreža EUROCITIES, a uz Grad Zagreb sudjeluje još   13 partnera (Pariz, Torino, Göteborg, Utrecht, Varšava, Antwerpen, Tampere, Madrid, Sofia, Atena, Rotterdam, Dortmund i Solunska regija).
Projekt CONNECTION razvija nove mogućnosti oblikovanja integracijskih politika i stjecanja znanja i iskustva, te kroz razmjene dobrih praksi pomaže gradovima s manje iskustva u integraciji migranata tijekom i nakon završetka projekta. Kroz projekt CONNECTION financirana je provedba velikog broja mjera iz Akcijskog plana Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. godinu.
Važno je napomenuti kako je iz ovog projekta nastala stranica integracija.zagreb.hr.
Planirano trajanje projekta je 36 mjeseci.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima u tijeku možete pronaći na: https://integratingcities.eu/projects/connection/
Financirano iz Fonda za azil, migracije i integraciju (Asylum, Migration and Integration Fund)
 
Projekt UNITES
Grad Zagreb je jedan od 8 gradova partnera u projektu UNITES - UrbaN InTEgration Strategies through co-design. Ostali gradovi koji sudjeluju u projektu su Atena, Bologna, Düsseldorf, Grenoble Alpes Métropoles, Oulu, Prag i Zaragoza. Cilj ovog projekta je obuka i praćenje lokalnih vlasti u zajedničkom osmišljavanju integracijskih strategija s drugim dionicima i posebice migrantima. Ključni proizvod ovog projekta trebao bi biti tzv. MOOC (Massive Open Online Course) kao svojevrsni online tečaj koji bi služio kao novi transnacionalni alat za učenje i edukaciju o integraciji i inkluziji migranata.
Planirano trajanje projekta je 36 mjeseci.
Više informacija o samom projektu i aktivnostima u tijeku možete pronaći na: https://integratingcities.eu/projects/unites-2022-2024/

Mreža gradova za zajedničko stanovanje - NETCO
Grad Zagreb u svojstvu partnera sudjeluje u projektu "Mreža gradova za zajedničko stanovanje - NETCO", sa ciljem promicanja uzajamnog učenja i razmjene iskustava između donosioca gradskih politika te civilnog društva  na formuliranju kolektivnog stanovanja na lokalnoj razini kao jedne od formula dugoročnog političkog rješenja socijalnog stanovanja. U ovom se projektu zajedničko stanovanje odnosi na one inicijative u kojima stanari imaju aktivnu ulogu u tekućem upravljanju zajedničkim stambenim prostorom. Projekt će se provesti kroz niz događaja koji će pokazati jedinstveni europski karakter socijalne i pristupačne stambene gradnje, putem konferencija i posjeta paradigmatičnim slučajevima koji će rezultirati zbirkom najboljih praksi o zajedničkom stanovanju, kao i šest tematskih radionica. 
Razmjena iskustava i rasprava o ključnim politikama za uspješno zajedničko stanovanje bit će organizirana sa snažnom praktičnom orijentacijom za usklađivanje znanja i interesa gradskih praktičara i pojedinaca iz civilnog društva i organizacija.
Trajanje projekta je 24 mjeseca.
Više informacija o samom projektu, sudjelovanju Grada Zagreba u istom i osvojenoj nagradi možete pronaći OVDJE

Projekt POBUDIMO JEDNAKOST! „Jednakost IN – stereotipi OUT – Nastavnici za buduće generacije“ 
Grad Zagreb je partner u projektu POBUDIMO JEDNAKOST! „Jednakost IN – stereotipi OUT - Nastavnici za buduće generacije“  kojeg provodi MODE1 (ranije Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama) te Asocijacija za afirmaciju potencijala žena (AFA) iz Beograda koja je također partner. Projekt se provodi u razdoblju od 1. veljače 2021. do 31. siječnja 2023. Provedbu sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, jednakost i građanstvo). Vrijednost projekta je 354.217,08 EUR, od čega Europska komisija sudjeluje s 283.373,66 EUR. Cilj projekta je smanjenje rodnih stereotipa u obrazovanju jer rodni stereotipi utječu na životne odluke djece, njihove mogućnosti obrazovanja, odabir zanimanja i zapošljavanja. Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da će se više dječaka odlučiti za STEM zanimanja, njih  40,29 %, u odnosu na 12,93 % djevojaka. Do ovog oblika segregacije dolazi u obrazovanju, što rezultira nejednakim mogućnostima na tržištu rada. Tijekom projekta provode se edukacije za učitelje i nastavnike, pogotovo nastavnike matematike, fizike, informatike i tehničke kulture te pedagoge, psihologe, edukacijske rehabilitatore i logopede, kako bi mogli primjenjivati dobivena znanja i kompetencije u svakodnevnom radu te ga prenositi na svoje kolege i suradnike te mijenjati budućnost obrazovanja djece od rane dobi. Nastavnici škole koja ostvari najbolje rezultate imati će priliku ići na studijsko putovanje u Beč, kako bi ih se nagradilo za doprinos ostvarenju europskih vrijednosti. 
Više o projektu na poveznici https://kindle-equality.com/
Brošura projekta


Projekt “Cities4Refugees” – „Gradovi za izbjeglice“
Uključuje Gradonačelnike i njihove Gradove, a poglavito građane, kao i nevladine organizacije i ostale multiplikatore koji su zainteresirani za poboljšanje trenutačnog stanja u kojem se nalaze migranti i izbjeglice koji dolaze u Europu, ali i oni unutar Europe (poput Ukrajine).
Ciljevi projekta su poboljšanje kapaciteta za integraciju migranata i izbjeglica u EU gradovima kroz dijalog i primjere dobre prakse uz razmjenu iskustava između gradova i općina te organizacija civilnog društva iz različitih zemalja, a u svrhu aktivnog uključivanja migranata i izbjeglica u svakodnevni život EU gradova.
Kao rezultat projekta očekuje se stvaranje i razmjena dobrih praksi te spoznaja o važnosti jačanja Europskog integracijskog procesa temeljenog na solidarnosti, a promovirati će se i uključenje manjina te borba protiv diskriminacije i rasizma.