clanak False

Proračun

07.03.2024.
Proračun Grada Zagreba za 2024. godinu
 • Odluka o izmjeni Odluke o  izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024. doc
 
 • Usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu pdf
  • Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji xls
  • Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja xls
  • Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji xls
  • Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji xls
  • Račun financiranja prema izvorima financiranja xls
  • Posebni dio – Programska klasifikacija xls
  • Obrazloženje općeg dijela proračuna doc
  • Obrazloženje posebnog dijela proračuna doc
  • Posebni dio – Programska na 4 razini xls
  • Kratki vodič, hrvatski
    
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024. doc
 
 • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu pdf
  • Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji xls
  • Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja xls
  • Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji xls
  • Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji xls
  • Račun financiranja prema izvorima financiranja xls
  • Posebni dio – Programska klasifikacija xls
  • Obrazloženje općeg dijela proračuna doc
  • Obrazloženje posebnog dijela proračuna doc
  • Kratki vodič pdf
 
 • Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024. doc

Proračun Grada Zagreba za 2023. godinu
 • Zaključak o preraspodjeli  sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2023. pdf
  • Programska klasifikacija, xls
  • Obrazloženje, doc
    
 • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. (12./2023.) pdf
  • Račun prihoda i rashoda xls
  • Rashodi po funkcijskoj xls
  • Račun financiranja xls
  • Posebni dio – Programska  xls
  • Obrazloženje doc
  • Posebni dio – Programska klasifikacija na 4. razini xls
 • Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023. (12./2023.) doc
 
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. (12./2023.) pdf
  • Račun prihoda i rashoda xls
  • Rashodi po funkcijskoj  xls
  • Račun financiranja xls
  • Posebni dio – Programska klasifikacija xls
  • Obrazloženje doc
  • Kratki vodič pdf
 
 • Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023. doc
 
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2023. pdf
  • Programska klasifikacija, xls
  • Obrazloženje, doc
 
 • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. (7./2023.) pdf
  • Račun prihoda i rashoda xls
  • Rashodi po funkcijskoj xls
  • Račun financiranja xls
  • Posebni dio – Programska  xls
  • Obrazloženje doc
 
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. (7.2023.) pdf
  • Račun prihoda i rashoda xls
  • Rashodi po funkcijskoj xls
  • Račun financiranja xls
  • Posebni dio – Programska  xls
  • Obrazloženje doc
  • Kratki vodič, hrvatskiengleski
 
 • Usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. pdf
  • Račun prihoda i rashoda, xls
  • Funkcijska klasifikacija, xls
  • Račun financiranja xls
  • Posebni dio, xls
  • Obrazloženje općeg dijela proračuna, doc
  • Obrazloženje posebnog dijela proračuna, doc
  • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023., Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22 
 • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu, pdf
  • Račun prihoda i rashoda,  xls
  • Funkcijska klasifikacija, xls
  • Račun financiranja, xls
  • Posebni dio, xls
  • Obrazloženje općeg dijela proračuna, doc
  • Obrazloženje posebnog dijela proračuna, doc
  • Kratki vodič, hrvatskiengleski
 
 • Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023., doc

Izvršenje Proračuna Grada Zagreba
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2023. pdf
  • Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, xls
  • Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, xls
  • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, xls
  • Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, xls
  • Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja, xls
  • Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji, xls
  • Izvještaj po programskoj klasifikaciji, xls
  • Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja, doc
  • Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, doc
  • Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, doc
  • Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, doc
  • Kratki vodič, hrvatski
 
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022. pdf
  • Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, xls
  • Izvori financiranja, xls
  • Funkcijska klasifikacija, xls
  • Analitički prikaz Računa financiranja, xls
  • Organizacijska, xls
  • Posebni dio – Programska, xls
  • Obrazloženje općeg dijela, doc
  • Obrazloženje posebnog dijela, doc
  • Kratki vodič, hrvatskiengleski
 
 • Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022. pdf
  • Račun prihoda i rashoda  i Račun financiranja, xls
  • Izvori financiranja, xls
  • Funkcijska klasifikacija, xls
  • Analitički prikaz Računa financiranja, xls
  • Organizacijska, xls
  • Posebni dio – Programska, xls
  • Obrazloženje općeg dijela, doc
  • Obrazloženje posebnog dijela, doc
  • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022., pdf
  • Račun prihoda i rashoda  i Račun financiranja, xls
  • Izvori financiranja, xls
  • Funkcijska klasifikacija, xls
  • Analitički prikaz Računa financiranja, xls
  • Organizacijska, xls
  • Posebni dio – Programska, xls
 
 • Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022. godinu, pdf
  • Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja xls
  • Posebni dio, xls

Financijski izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Zagreba

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.
Razina 22:
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc
 • Popis sudskih sporova u tijeku, xls
Razina 23:
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022.:
Razina 22:
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc
Razina 23:
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc
   
Financijski izvještaji Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc

Financijski izvještaji Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc


Financijski izvještaji Glazbene škole "Vatroslav Lisinski"

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.
 • Referentna stranica, jpg
 • PR-RAS, pdf
 • RAS-funkcijski, pdf
 • P-VRIO, pdf
 • Bilanca, pdf
 • Obveze, pdf
 • Bilješke, pdf

Financijski izvještaji Muzejskog memorijalnog centra "Dražen Petrović"

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, pdf