clanak False

PROPISI

17.05.2016.
16.    ZAKONI I PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA 
           SEKTORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
 

            Zakoni i podzakonski propisi: 
 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, NN 65/17)
 
 Zakon o gradnji (NN 153/13 ,NN 20/17)

 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, NN 143/13NN 65/17)
 
 Zakon o  vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15, pročišćeni tekst)

 Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/2009)

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18 )

 Zakon o upravnim pristojbama  (NN 115/16) i Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17, NN37/17 ) - Tarifa upravnih pristojbi:
 A) OPĆE PRISTOJBE
 B) POSEBNE PRISTOJBE (Tar. br. 50 i tar.br. 51)


           
             Ostali propisi iz područja prostornog uređenja i gradnje