clanak False

Javna nabava

01.03.2023.

Gradski ured za financije i javnu nabavu Grada Zagreba nalazi se na adresi:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, Upravna zgrada broj 1, I. kat

Pristup Uredu moguć je s ulaza Zapad i s ulaza Jug zgrade Zagrebačkog velesajma.

 

"Temeljem čl.75 do čl.83 Zakona o javnoj nabavi ( "Narodne novine", broj 120/16 i 114/2022 ) Grad Zagreb kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.
OMČEK, obrt za usluge, vl. Iva Mertić Tomašević, Ulica Matije Valjavca 8, Zagreb
T2 Software d.o.o., vl.Tihomir Tomašević, Ulica Pere Devčića 45, Zaprešić
MJENJAČNICA, TRGOVINA I USLUGE, vl. Oliver Kapac, Gornji Macelj 43B, Gornji Macelj
OPG "GRDINIĆ VIŠNJICA", Kolodvorska 42, Pavlovac
AVATAR STUDIO d.o.o., Toplička 86, Donja Stubica

Napomena: ovaj popis važeći je od 01.03.2023.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016 i 114/2022 )  naručitelji – obveznici primjene Zakona – dužni su u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljivati sve nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 26.540,00 Eura, odnosno sve nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 66.360,00 Eura.