landing
                                                                                                              
   OBAVIJEST - VAŽNO - PRIVREMENO SJEDIŠTE GRADSKOG UREDA ZA SPORT I MLADE
 
Poštovani,

s obzirom na to da se zbog posljedica potresa u gradu Zagrebu uredske prostorije Gradskog ureda za sport i mlade na adresi Ilica 25 do daljnjega ne mogu koristiti, obavještavamo Vas da je naš Ured na novoj privremenoj adresi – Sportski savez Grada Zagreba. Svu poštu koja je namijenjena za Gradski ured za sport i mlade molimo da šaljete putem poštanske službe na adresu: Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb s naznakom PU Centar za Gradski ured za sport i mlade.
 

Privremeno sjedište: Zagreb, Savska cesta 137

Tel: 6100 - 512 (Odjel za sport), 6100 - 510 (Tajništvo), 6100 - 570 (Odjel za financije)

E-mail adresa: sport-mladi@zagreb.hr


R E P U B L I K A   H R V A T S K A
               G R A D   Z A G R E B
 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE                                         
 
KLASA: 804-01/20-001/14
URBROJ: 251-28-02-20-15
Zagreb, 19. ožujka 2020.
 
 
                                                                         SPORTSKIM OBJEKTIMA
                                                                NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
                                                                                               - SVIMA-
 
 
PREDMET: Obvezujuća provedba Odluke o mjerama ograničavanja društvenih
                       okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i
                       kulturnih događanja od 19. ožujka 2020.
                       - traži se
     
              Poštovani,
 
              sukladno odredbama Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1, koju je 19. ožujka 2020. donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, a vezano za održavanje javnih okupljanja, natjecanja, treninga i rekreativnih aktivnosti, korištenje objekata za trening i rekreaciju građana te drugih aktivnosti sličnog sadržaja, ovim putem traže se svi vlasnici, upravljači i zakupnici sportskih objekata na području grada Zagreba da se strogo pridržavaju svih protuepidemijskih mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja iz navedene Odluke.
 
        
              S poštovanjem,    
                                
                                                                                                          PROČELNIK
 
 
                                                                                                          Milan PavelićVAŽNO-KORONAVIRUS-OBVEZUJUĆA PROVEDBA ODLUKE-SVI SPORTSKI OBJEKTI

VAŽNO-KORONAVIRUS-ODLUKA O MJERAMA OGRANIČAVANJA- STOŽER CIVILNE ZAŠTITE RH