landing

Strategijsko planiranje


Strategijsko planiranje je proces definiranja strategije odnosno smjera razvoja u svrhu donošenja odluka o raspoređivanju resursa s ciljem ostvarenja strateških odluka, planova i programa. U okviru Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje ono obuhvaća poslove vezane za predlaganje, pripremu, izradu i provedbu strategijskih odluka i planova za područja i teme od značaja za razvoj Grada, poslove vezane za gradske projekte i strateške gradske projekte, poslove nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb i cjelovitog procesa strateškog planiranja razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb, poslove nositelja izrade Prostornog plana Grada Zagreba, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja (Sektor za strategijsko i prostorno planiranje), poslove vezane za prostorne informacije i istraživanja i vođenje baza podataka o prostoru Grada, poslove vezane za koordinaciju infrastrukture prostornih podataka Grada Zagreba, statističke i analitičke poslove za potrebe strategijskog i prostornog planiranja, upravljanja i razvoja Grada te za druge potrebe, poslove vezane za geotehnički katastar, poslove pripreme, provedbe i prezentacije razvojnih projekata, poslove vezane za koordinaciju razvoja pametnog grada – Zagreb Smart City (Sektor za strategijske informacije i istraživanja).


 

Pratite nas na društvenim mrežama: