clanak False

Socijalna prava

1/2
Pogledajte i ostvarite socijalna prava koje vam daje Grad!
Isprintajte i ispunite obrasce, a detaljnije informacije o konkretnom socijalnim pravu s uputama gdje predati zahtjeve nađite u sljedećim rubrikama: 
 

*Potvrdu o prebivalištu građani ne moraju sami pribavljati nego će taj dokument potreban za ostvarivanje socijalnih prava koja im daje grad, za njih, po službenoj dužnosti, pribaviti nadležni gradski ured.

1. Pravo na subvencionirani prijevoz

2. Pomoć za opremu novorođenog djeteta

3. Produženi boravak u školi

4. Redoviti program dječjih vrtića u ustanovama Grada Zagreba

*Radno vrijeme:  pisarnice i nadležni uredi - ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,30 do 15,30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.