clanak False

Roditelj odgojitelj

18.07.2022.
Novčanu pomoć za roditelja odgojitelja osigurava Grad Zagreb u skladu sa svojom pronatalitetnom politikom, a temeljem Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/18, 20/21). 

Odlukom o dopunama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja od 26.08.2021. određen je 05.09.2021. kao rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčane pomoći.

Korisnik novčane pomoći dužan je nadležnome gradskom upravnom tijelu prijaviti promjenu osobnih podataka roditelja i djece te drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Korisnik novčane pomoći dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose novčane pomoći za roditelja odgojitelja. U suprotnome, nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.

Nadležno gradsko upravno tijelo će provjeravati osobne podatke roditelja i djece te druge činjenice koje bi utjecale na isplatu za sve vrijeme ostvarivanja novčane pomoći. Ako nadležno gradsko upravno tijelo utvrdi promjene činjenica u vezi s isplatom novčane pomoći, privremeno će obustaviti isplatu novčane pomoći do povjere svih činjenica.

Korisnik novčane pomoći mora imati prijavljeno prebivalište na istoj adresi sa djecom navedenom u zahtjevu sve dok prima novčanu pomoć.  

Za dodatne informacija možete se obratiti na broj telefona: 6100-342.