clanak False

Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba

07.07.2023.
Etičkim kodeksom Gradske uprave Grada Zagreba utvrđuju se etička načela i pravila ponašanja službenika gradskih upravnih tijela utemeljena na zakonskim i drugim propisima te pravilima struke koje službenici primjenjuju u obavljanju službe, kako u odnosu prema građanima, fizičkim i pravnim osobama te drugim korisnicima usluga, tako i u odnosu prema drugim tijelima, u međusobnim odnosima te u odnosu prema radu i prema gradskom upravnom tijelu u kojem obavljaju službu. Etički kodeks se na odgovarajući način primjenjuje i na namještenike gradskih upravnih tijela. Nadzor primjene Etičkog kodeksa provodi Etičko povjerenstvo. 
Pritužba protiv službenika čije se ponašanje ocjenjuje protivnim odredbama Etičkog kodeksa podnosi se, putem obrasca, poštom na adresu:

Grad Zagreb
Stručna služba Gradske uprave
(za Etičko povjerenstvo)
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

ili elektroničkim putem na e-mail:

eticko.povjerenstvo@zagreb.hr